Voordelen voor aangeslotenen


  1. Voordelige tarieven voor bvb. conformverklaringen en advies;
  2. De behandeling van een technisch verslag gaat gepaard met de nodige ondersteuning en advies (ook verder in het traject);
  3. Aannemers, vervoerders, TOP's en CGR's vallen onder de dekking van onze collectieve verzekeringspolis.
  4. Opvolging aanvoer op de bestemming (afnemers, eindgebruikers, groeves): met de online-toepassing van de Grondbank houdt u zicht op de aangevoerde stromen waarvoor de Grondbank transportdocumenten afleverde.
  5. ...

Een hoofdaannemer dient niet aan te sluiten indien hij zelf geen grondwerken uitvoert en indien hij zelf geen bodembeheerrapporten wil aanvragen. Een hoofdvervoerder dient niet aan te sluiten indien hij zelf geen vervoer van uitgegraven bodem uitvoert.

Men kan aansluiten voor onbepaalde duur of, indien men slechts sporadisch bij het grondverzet betrokken is, per project.

Hoe aansluiten?

 


Hoe aansluiten