Hoe aansluiten?

Stuur het aansluitingsformulier met inbegrip van de Algemene Voorwaarden volledig en ondertekend naar de vzw Grondbank. Afhankelijk of u wenst aan te sluiten als aannemer, vervoerder of tussentijdse opslagplaats / centrum voor grondreiniging, DOP, ... impliceert een aansluiting bij de vzw Grondbank dat u zich akkoord verklaart met de documenten van toepassing (zie verder).

Door zich aan te sluiten verklaart u zich akkoord met:

Onze tarieven

Als aannemer impliceert een aansluiting bovendien dat u zich akkoord verklaart met:

Kwaliteitszorgsysteem voor de werf

Als vervoerder impliceert een aansluiting bovendien dat u zich akkoord verklaart met:

Kwaliteitszorgsysteem voor het vervoer


Als erkende bodemsaneringsdeskundige impliceert een aansluiting dat u bij de opmaak van technische verslagen alle bepalingen van het Vlarebo en de bepalingen van de Codes van Goede Praktijk voor het werken met uitgegraven bodem (+ Addenda) van de OVAM zal naleven.

 

C-TOP/CGR

  1. de bepalingen opgenomen in het certificatiereglement
  2. het kwaliteitsreglement in het kader van de erkenning van een grondreinigingscentrum of een tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem

B-TOP

  1. de bepalingen opgenomen in het draaiboek voor bedrijfsgebonden opslagplaatsen


Hoe aansluiten