Een bodembeheerrapport aanvragen

Voor zowel het hergebruik van uitgegraven bodem binnen dezelfde werf als voor het gebruik ervan op een nieuwe eindbestemming dient u voorafgaandelijk een bodembeheerrapport aan te vragen:

 1. Hergebruik binnen de werf
 2. Hergebruik buiten de werf
 3. Afvoer vanaf een tussentijdse opslagplaats of centrum voor grondreiniging

Hergebruik binnen de werf

Wanneer een partij uitgegraven bodem wordt gebruikt binnen de grenzen van de werf gaat u als volgt te werk:

 1. De aangesloten aannemer vraagt voorafgaandelijk een bodembeheerrapport aan:
  1. Ga via Grondbank Online naar de lopende projecten en kies het betreffende project. Klik in de projectfiche op "aanvraag gebruiksbrief".
  2. Geef op het invulscherm o.a. aan welke partijen uitgegraven bodem zullen worden hergebruikt en geef een duidelijke omschrijving van het beoogde gebruik (bvb. bouwkundig bodemgebruik voor de onderfundering van wegenis – maximale toepassingsdikte 60 cm). Het invulscherm voorziet ook de mogelijkheid om de opslag op een Werfgebonden TOP (W-TOP) te vermelden.
  3. Enkel voor bodem die niet vrij gebruikt kan worden dient de afnemer het aanvraagformulier mee te ondertekenen. (handtekening is niet vereist wanneer de afnemer en de aanvrager dezelfde is) Dit ondertekende formulier kan dan geüpload worden.
 2. Nadat de aanvraag verzonden is, vindt u de aanvraag terug op het Grondbank Online startscherm (aangevraagde documenten).
 3. De vzw Grondbank levert (via e-mail) onmiddellijk na de aanvraag een gebruiksbrief af (= grondverzettoelating volgens art. 190 van Vlarebo). Deze gebruiksbrief kan ook worden geraadpleegd via de projectfiche.
 4. Na afloop van de grondwerken moeten de definitieve hoeveelheden van de verschillende partij(en) uitgegraven bodem overgemaakt worden via de "eindverklaring" (= ontvangstverklaring volgens art. 192). Klik hiervoor in de projectfiche op "eindverklaring overmaken".

  De 'Eindverklaring' wordt ondertekend door aannemer en afnemer en vervolgens overgemaakt (upload) aan de vzw Grondbank.

  De handtekeningen zijn niet vereist wanneer de afnemer en de aanvrager dezelfde is. In dit geval kan u de hoeveelheden rechtstreeks online invoeren.

  In geval van 'verdeling in kleine hoeveelheden': de lijst in bijlage van de grondtransporttoelating uploaden en verzenden.
 5. Vzw Grondbank levert een bodembeheerrapport af. Dit BBR kan u steeds raadplegen via de projectfiche, maar een kopie wordt ook via e-mail verstuurd.
 6. U bezorgt een kopie van het bodembeheerrapport aan de bouwheer (waar de bodem werd uitgegraven) en aan de eindgebruiker (eigenaar of exploitant van het terrein waar de uitgegraven bodem wordt hergebruikt). Bij gebruik binnen de werf zijn deze dikwijls dezelfde. De kopie voor de eindgebruiker is niet verplicht wanneer u de procedure voor verdeling in kleine hoeveelheden volgt.

U wenst toch het gewone aanvraagformulier te gebruiken? Vraag uw bodembeheerrapport aan met het volgende formulier:

Aanvraag bodembeheerrapport voor gebruik van uitgegraven bodem BINNEN de werf

Vragen in verband met het inrichten van een W-TOP?
Contacteer ons voor ondersteuning: grondbank(at)grondbank.be.


Hergebruik buiten de werf

Wanneer een partij uitgegraven bodem wordt afgevoerd naar een andere werf om daar toegepast te worden, gaat u als volgt te werk:

 1. De aangesloten aannemer vraagt voorafgaandelijk een bodembeheerrapport aan:
  1. Ga via Grondbank Online naar de lopende projecten en kies het betreffende project.
  2. Klik in de projectfiche op "aanvraag grondtransporttoelating".
  3. Geef op het invulscherm o.a. aan welke partijen uitgegraven bodem u wenst te vervoeren. Het invulscherm voorziet ook de mogelijkheid om de opslag op een Werfgebonden TOP (W-TOP) te vermelden.
 2. Via de Standaard Verklaring Afnemer (SVA) – een onderdeel van het invulscherm - wordt de bestemming en een duidelijke omschrijving van het beoogde gebruik opgegeven.
  1. Indien de SVA al bestaat, volstaat het om de referentie op te geven in het invulscherm.
  2. Indien de afnemer de SVA niet dient te tekenen, klik op "online ingeven van de SVA".
  3. Indien de afnemer de SVA moet ondertekenen, kan u een blanco SVA afdrukken en aan de afnemer bezorgen en nadien uploaden.
  4. Indien u de partij uitgegraven bodem in kleinere hoeveelheden wenst te verdelen (minder dan 250 m³ per eindbestemming) volstaat het om op het invulscherm het vakje "verdeling in kleine hoeveelheden" aan te kruisen. Een Standaard Verklaring Afnemer hoeft niet te worden bijgevoegd.
  Als de aanvraag is ingevuld, klik op verzenden.
 3. Nadat de aanvraag verzonden is, vindt u de aanvraag terug op het Grondbank Online startscherm (aangevraagde documenten).
 4. De vzw Grondbank levert (via e-mail) onmiddellijk na de aanvraag een grondtransporttoelating af (= grondverzettoelating volgens art. 190 van Vlarebo), samen met een vrachtbon. Deze grondtransporttoelating kan ook worden geraadpleegd via de projectfiche.
 5. De grondwerken worden uitgevoerd, elk transport wordt vergezeld van een vrachtbon. Het transport dient steeds te gebeuren door vervoerders die zijn aangesloten bij de vzw Grondbank.
 6. Na afloop van het transport moeten de definitieve hoeveelheden van de verschillende partij(en) uitgegraven bodem overgemaakt worden via de "eindverklaring" (= ontvangstverklaring volgens art. 192). Klik hiervoor in de projectfiche op "eindverklaring overmaken" (bovenaan).
 7. De 'Eindverklaring' wordt ondertekend door aannemer en afnemer en vervolgens overgemaakt (upload) aan de vzw Grondbank.
 8. De handtekeningen zijn niet vereist wanneer de afnemer en de aanvrager dezelfde is. In dit geval kan u de hoeveelheden rechtstreeks online invoeren.
 9. In geval van 'verdeling in kleine hoeveelheden': de lijst in bijlage van de grondtransporttoelating uploaden en verzenden.
 10. Vzw Grondbank levert een bodembeheerrapport af. Dit BBR kan u steeds raadplegen via de projectfiche, maar een kopie wordt ook via e-mail verstuurd.
 11. U bezorgt een kopie van het bodembeheerrapport aan de bouwheer (waar de bodem werd uitgegraven) en aan de eindgebruiker (eigenaar of exploitant van het terrein waar de uitgegraven bodem werd afgeleverd voor gebruik). De kopie voor de eindgebruiker is niet verplicht wanneer u de procedure voor verdeling in kleine hoeveelheden volgt.

U wenst toch het gewone aanvraagformulier te gebruiken? Vraag uw bodembeheerrapport aan met de volgende formulieren:

Aanvraag bodembeheerrapport voor gebruik van uitgegraven bodem BUITEN de werf

Standaard Verklaring Afnemer


Afvoer vanaf een tussentijdse opslagplaats of centrum voor grondreiniging

Wanneer een partij uitgegraven bodem vanaf een tussentijdse opslagplaats of een centrum voor grondreiniging wordt afgevoerd naar een andere werf om daar toegepast te worden, gaat u als volgt te werk:

 1. De aangesloten exploitant van de TOP/CGR vraagt voorafgaandelijk een bodembeheerrapport aan:
  1. Ga via TOP/CGR Online naar het overzicht van de aanwezige partijen.
  2. Bij alle partijen (al dan niet samengevoegd) waarvoor een TV beschikbaar is, is achteraan een icoon "BBR" te zien. Klik hierop en open een invulscherm voor de aanvraag van een bodembeheerrapport.
  3. Op de Standaard Verklaring Afnemer wordt de bestemming en een duidelijke omschrijving van het beoogd gebruik aangegeven. Enkel voor bodem die niet vrij gebruikt kan worden dient de afnemer de Standaard Verklaring Afnemer te ondertekenen.
 2. Via de Standaard Verklaring Afnemer (SVA) – een onderdeel van het invulscherm - wordt de bestemming en een duidelijke omschrijving van het beoogde gebruik opgegeven.
  1. Indien de SVA al bestaat, volstaat het om de referentie op te geven in het invulscherm.
  2. Indien de afnemer de SVA niet dient te tekenen, klik op "online ingeven van de SVA".
  3. Indien de afnemer de SVA moet ondertekenen, kan u een blanco SVA afdrukken en aan de afnemer bezorgen en nadien uploaden.
  4. Indien u de partij uitgegraven bodem in kleinere hoeveelheden wenst te verdelen (minder dan 250 m³ per eindbestemming) volstaat het om op het invulscherm het vakje "verdeling in kleine hoeveelheden" aan te kruisen. Een Standaard Verklaring Afnemer hoeft niet te worden bijgevoegd.
  Als de aanvraag is ingevuld, klik op verzenden.
 3. Onderaan op het scherm krijgt u steeds een overzicht van al uw aanvragen die in behandeling zijn.
 4. De vzw Grondbank levert (via e-mail) onmiddellijk een grondtransporttoelating af (= grondverzettoelating volgens art. 190 van Vlarebo), samen met een vrachtbon. Deze grondtransporttoelating kan u ook raadplegen via het overzicht van de grondtransporttoelatingen.
 5. De grondwerken worden uitgevoerd, elk transport wordt vergezeld van een vrachtbon. Het transport dient steeds te gebeuren door vervoerders die zijn aangesloten bij de vzw Grondbank.
 6. Na afloop van het transport moeten de definitieve hoeveelheden van de verschillende partij(en) uitgegraven bodem overgemaakt worden via de "eindverklaring" (= ontvangstverklaring volgens art. 192). Klik hiervoor in het overzicht van de GTT's op het icoon EV "eindverklaring overmaken" (bovenaan).

  De 'Eindverklaring' wordt ondertekend door aannemer en afnemer en vervolgens overgemaakt (upload) aan de vzw Grondbank.

  De handtekeningen zijn niet vereist wanneer de afnemer en de aanvrager dezelfde zijn. In dit geval kan u de hoeveelheden rechtstreeks online invoeren.

  In geval van 'verdeling in kleine hoeveelheden': de lijst in bijlage van de grondtransporttoelating uploaden en verzenden.
 7. Vzw Grondbank levert een bodembeheerrapport af. Dit BBR kan u steeds raadplegen via het overzicht van de bodembeheerrapporten, maar een kopie wordt ook via e-mail verstuurd.
 8. U bezorgt een kopie van het bodembeheerrapport aan de eindgebruiker (eigenaar of exploitant van het terrein waar de uitgegraven bodem werd afgeleverd voor gebruik). Dit laatste is niet verplicht wanneer u de procedure voor verdeling in kleine hoeveelheden volgt.

U wenst toch het gewone aanvraagformulier te gebruiken? Vraag uw bodembeheerrapport aan met de volgende formulieren:

Aanvraag Bodembeheerrapport voor gebruik van uitgegraven bodem afkomstig van een TOP of CGR

Standaard Verklaring Afnemer