Cel Ondersteuning

Onze Cel Ondersteuning, onder leiding van Elisa Vermeulen, biedt advies en ondersteuning aan iedereen die betrokken is bij het grondverzet: aannemers, bouwheren, erkende bodemsaneringsdeskundigen en studiebureaus.
Deze cel werd opgericht in 2007 als antwoord op de toenemende vraag naar concrete oplossingen voor problemen uit de praktijk.

Elisa Vermeulen was o.a. verantwoordelijk voor de 2 nota's in het kader van wegen- en rioleringswerken, alsook de handleiding voor de opmaak van het bestek. Zo geeft de Cel Ondersteuning bvb. technische input voor de opmaak van uw lastenboeken en bestekken (ook in het licht van de bepalingen rond overheidsopdrachten).
Daarnaast verrichte Elisa heel wat werk rond de problematiek van niet-genormeerde parameters, de asbestproblematiek, de combinatie van bodemsanering en grondverzet, enz ...

Afdelingsverantwoordelijke: Elisa Vermeulen
E. elisa.vermeulen(at)grondbank.be
T. 02 545 58 83

 

Cel Ondersteuning