Conformverklaring

U heeft als bouwheer een technisch verslag laten opmaken door een erkende bodemsaneringsdeskundige. Dit technisch verslag dient vervolgens conform verklaard te worden. Een conformverklaring van de vzw Grondbank geeft u meer garantie op een betrouwbaar en uitvoerbaar technisch verslag en laat tegelijkertijd toe om uw project kosteneffici├źnt aan te pakken.

Hoe vraag ik een conformverklaring aan?

 1. Online
  Aangesloten bedrijven kunnen via onze online-toepassing het technisch verslag uploaden en de conformverklaring aanvragen. U heeft nog vragen?
 2. Per post
  Vul onderstaand aanvraagformulier aan en stuur het samen met het technisch verslag naar de vzw Grondbank. Voeg steeds ook eventuele bijlagen toe (bv. zoneringsplannen).

  Aanvraagformulier

 3. Per e-mail
  Als erkende bodemsaneringsdeskundige kan u deze aanvraag ook digitaal doen. Daartoe volstaat het om een technisch verslag in pdf-formaat per e-mail over te maken aan de vzw Grondbank.

  In uw e-mail bericht dient u minstens de volgende verklaring op te nemen:
  "Wij vragen u bijgevoegd technisch verslag met ref. xxx betreffende het project xxxx te [Gemeente] conform te verklaren. Wij verklaren op de hoogte te zijn de geldende tarieven, alsmede van de algemene voorwaarden van de vzw Grondbank.
  U mag deze dienst rechtstreeks aan ons factureren xxx."
 

Belangrijke opmerking m.b.t. het digitaal overmaken van technische verslagen:
Indien het zoneringsplan meer dan een A3-formaat inneemt, of indien het zoneringsplan of andere bijlagen niet of moeilijk geïnterpreteerd kunnen worden, vragen wij om deze nog per post over te maken. Dit laat ons toe om uw project vlot te behandelen.

Sluit aan als bouwheer en geniet een voordelig tarief voor het aanvragen van uw conformverklaring!


Conformverklaring