DOP's

Definitieve opslagplaatsen (DOP's) zijn groeves of graverijen die (voor het ontgonnen gedeelte) een opvulverplichting hebben (rubriek 60 van VLAREM).

Vanwege de grootschalige aanvoer van partijen uitgegraven bodem loopt de exploitant van een groeve/graverij het risico om met een nieuwe verontreiniging geconfronteerd te worden. Als saneringsplichtige is het daarbij dikwijls moeilijk om de effectieve aansprakelijke aan te duiden.

Via een nauwere samenwerking met de groeves/graverijen wil de Grondbank deze risico's beperken. De samenwerking is enerzijds gebaseerd op het beheer van de grondstromen en anderzijds op een aantal eenvoudige principes van (zelf)controle.

Online-beheer

De exploitant van een aangesloten DOP kan via internet op elk moment controle uitvoeren op alle transportdocumenten die door de Grondbank werden afgeleverd. Ook laat dit systeem bvb. toe om de eindverklaringen online aan te vullen.

 

Plaatsbezoeken

Het belangrijkste onderdeel van de samenwerking bestaat uit de plaatsbezoeken die Grondbank uitvoert.

Op basis van de nieuwe "Handleiding voor het opvullen van putten, groeven en graverijen" gaat de Grondbank samen met de exploitant na hoe de grondstromen het best worden opgevolgd. Deze handleiding is opgevat als een leidraad en zal ingevuld worden aan de hand van de noden van elke individuele groeve.

Heeft u vragen over onze samenwerking? Contacteer ons gerust:
Kathleen Wielant
E. kathleen.wielant(at)grondbank.be
T. 02 545 58 81

Voor een overzicht van de aangesloten DOP's: klik hier.