Overnemen Technische Verslagen

Vanaf 21 mei 2007 wordt geen administratieve kost meer aangerekend voor de overname van een technisch verslag dat werd conform verklaard door een andere bodembeheerorganisatie. Daarmee willen wij onze aannemers bedanken voor het vertrouwen dat zij in de vzw Grondbank stellen.

Wat moet u doen? Het volstaat om, samen met de aanvraag van het bodembeheerrapport, een kopie van het technisch verslag, alsook de conformverklaring van de andere bodembeheerorganisatie, aan ons over te maken. Wij zullen het technisch vervolgens onmiddellijk behandelen en, indien het beantwoordt aan alle voorwaarden, conform verklaren. Samen met de conformverklaring worden onmiddellijk de grondtransporttoelating (en de bijhorende vrachtbonnen) of de gebruiksbrief overgemaakt.