Kwaliteitsreglement aangepast

In overleg met de tussentijdse opslagplaatsen, de centra voor grondreiniging en de erkende bodembeheerorganisaties heeft de OVAM zopas het "kwaliteitsreglement in het kader van de erkenning van een grondreinigingscentrum of een tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem" aangepast. De belangsrijkste aanpassing vindt men onder paragraaf 3.1 Aanvoer van uitgegraven bodem, met name het samenvoegen van kleine partijen voorafgaandelijk aan de inkeuring. Partijen afkomstig van werken m.b.t. nustleidingen (met uitzondering van riolering) van éénzelfde nutsmaatschappij mogen namelijk worden samengevoegd tot 250 m³, ongeacht de grote van de individuele partijen.

U vindt de aangepaste versie van dit kwaliteitsreglement op onze website. Indien u hierover vragen heeft, neem dan gerust contact op met Kathleen Wielant. kathleen.wielant@grondbank.be.