Grondoverschot? Grond nodig?

Grondbank brengt vraag en aanbod bij elkaar!

Op dit moment legt de Grondbank de laatste hand aan haar nieuwste website-toepassing. Binnenkort kan u een advertentie plaatsen op onze website. Ook wanneer u grond nodig heeft – bvb als exploitant van een vergunde groeve – kan u dit melden via onze website.

Op deze manier trachten wij uw zoektocht te vereenvoudigen.

Hou onze website in het oog. Wij houden u alleszins op de hoogte.