Grondbank Online

Het is weldra zover: de Grondbank start met een gebruiksvriendelijke online-toepassing.

Onze nieuwe tool staat in de eerste plaats ten dienste van onze aangesloten aannemers. Een aantal onder hen heeft ondertussen een belangrijke rol gespeeld in de testfase. Met deze nieuwe online-toepassing kan u uw bodembeheerrapporten online aanvragen. Met een druk op de knop krijgt u bovendien toegang tot alle essentiële informatie over al uw projecten. De testfase loopt momenteel ten einde.

U ontvangt binnenkort een bericht met een woordje uitleg.

Wenst u meer informatie ?
Contacteer ons: 
Stijn Sysmans 02/545.58.77
stijn.sysmans@grondbank.be