Verdeling in kleine hoeveelheden: 250 m³

Vooruitlopend op het nieuwe Vlarebo, heeft de Grondbank haar procedure voor verdeling in kleine hoeveelheden nu reeds aangepast. Vanaf nu geldt deze werkwijze voor alle volumes kleiner dan (of gelijk aan) 250 m³.

Even opfrissen: Als u een partij uitgegraven bodem wil verdelen in kleinere deelpartijen (maximaal 250 m³ per eindbestemming), volstaat het om één enkel bodembeheerrapport aan te vragen. Op het aanvraagformulier "Aanvraag bodembeheerrapport voor gebruik van uitgegraven bodem buiten de werf" kruist u het vakje "verdeling in kleine hoeveelheden" aan. U hoeft geen "Standaard Verklaring Afnemer" bij de aanvraag te voegen. 

Bij de grondtransporttoelating die u van de Grondbank ontvangt vindt u de eindverklaring waarop de verschillende afnemers kunnen worden aangevuld. Deze werkwijze kan worden toegepast voor partijen die als bodem of als bouwstof kunnen gebruikt worden. Enkel voor gebruik als bouwstof is een handtekening van de verschillende afnemers (op de eindverklaring) verplicht.

 Contacteer ons gerust indien u nog vragen heeft.