Grondbank reikt haar 25ste certificaat uit!

De Grondbank mocht zopas haar 25ste certificaat uitreiken aan TOP EBS Beton. Ondanks het feit dat TOP EBS beton een nieuwkomer is, waren het toch bekende gezichten (zie foto) die het certificaat in ontvangst kwamen nemen. Wouter Vermin en Wouter Geebelen zijn reeds vele jaren verantwoordelijk voor de goede gang van zaken bij het zusterbedrijf Bioterra.

Kathleen Wielant van de Grondbank, Verantwoordelijke Tussentijdse Opslag en Grondreiniging,  is alleszins tevreden: "momenteel doorlopen nog 3 nieuwe bedrijven de  toelatingsperiode, we naderen weldra de kaap van 30".

En opnieuw was het voor een aantal bedrijven alweer 3 jaar geleden dat zij hun eerste certificaat van de Grondbank ontvingen. Zo waren ook Bremcon en Envisan onlangs nog te gast om hun vernieuwde certificaat in ontvangst te nemen. Proficiat!