De nieuwe standaardprocedure technisch verslag

Het voorstel van standaardprocedure zoals u dit kan vinden op de website van de OVAM is niet definitief goedgekeurd door de minister, en kan nog een aantal kleine wijzigingen ondergaan. 

De definitieve versie wordt spoedig verwacht, maar alleszins zal u deze ten laatste op 1 juni 2008 dienen toe te passen. Ondertussen moet u uiteraard verder. In overleg met de OVAM werden daarom een aantal afspraken gemaakt i.v.m. de overgangsperiode.

Belangrijk: vooraf willen we benadrukken dat – ongeacht de toegepaste strategieën en vormelijke afspraken – álle grondverzet ná 27 november 2008 moet verlopen op basis van de nieuwe normen en voorwaarden voor hergebruik (als bodem én als bouwkundig bodemgebruik).

1. Technische verslagen die uiterlijk vóór 1 juni 2008 worden ingediend ter conformverklaring, mogen worden opgemaakt conform de oude standaardprocedure. Voor deze technische verslagen mag u m.a.w. de oude bemonsteringsstrategieën en analysemethoden gebruiken.

Wanneer het grondverzet volledig is afgerond vóór 28 november 2008, mogen de oude normen worden gebruikt.

Wij raden echter aan om toch reeds rekening te houden met de nieuwe normen en richtlijnen, zeker indien het grondverzet niet afgerond zal zijn op 27 november 2008. Zo dient de herrekening naar de nieuwe normen voor een aantal zware metalen op basis van de pH (pH-KCl) te gebeuren, en is het vb. aan te raden om de pH-KCl te laten analyseren.

Technische verslagen die vóór 1 juni 2008 worden ingediend, mógen ook reeds worden opgemaakt conform de nieuwe standaardprocedures. Het uitlooggedrag kan dan reeds op basis van de 1-stapsschudproef (CMA 2/II/A.19) worden bepaald. De conformverklaring zal echter pas geldig zijn vanaf 1/6/2008.

2. Technische verslagen die nà 1 juni 2008 worden ingediend ter conformverklaring:

Opgelet: de datum van indiening is hier belangrijk, niet de datum van handtekening van het technisch verslag.

Voor deze technische verslagen moet u altijd de nieuwe normen van het Vlarebo (quater) toepassen. Dit geldt voor alle technische verslagen, zelfs indien de grondwerken vóór 28/11/2008 zouden afgerond zijn.

Indien het veldwerk wordt uitgevoerd vóór 1 juni 2008, mag men echter nog steeds de oude standaardprocedures (geldig tot 1 juni 2008) toepassen.

Indien het veldwerk ná 1 juni wordt uitgevoerd, moet het technisch verslag volledig worden opgemaakt conform de nieuwe standaardprocedures. Belangrijk daarbij zijn de nieuwe bemonsteringsstrategieën, analysemethoden, richtlijnen voor afperking, kadastrale werkzone, enz…