Actualisatie van oude technische verslagen - 2 vliegen in één klap

Wanneer het grondverzet niet is afgelopen vóór 28 november 2008 dient het technisch verslag te worden aangepast aan de nieuwe regelgeving. Vervolgens kan u bij de Grondbank een aangepaste conformverklaring aanvragen.

Wanneer een technische verslag wordt aangepast, raden we aan om ook onmiddellijk een actualisatie van de analyseresultaten uit te voeren. Zeker in die gevallen waarbij de geldigheid van de analyseresultaten dreigt te vervallen (max. 2 jaar). U kan dan nagaan of de resultaten nog steeds in overeenstemming zijn met de huidige situatie op het terrein.

Een actualisatie laat toe om de conformverklaring onmiddellijk te verlengen met 2 jaar.