De kolomproef als tijdelijke oplossing

In afwachting van de evaluatie door Vito kunnen erkende bodemsaneringsdeskundigen gebruik maken van de uitzonderingsbepaling zoals bedoeld in art. 170. Wanneer u bedenkingen heeft bij een analyseresultaat met de 1-staps-schudproef, kan u opteren voor het uitvoeren van een kolomproef. Hiervoor verwijzen we ook naar de "Leidraad voor het werken met uitgegraven bodem" (zie bijlage).

Opgelet: de resultaten van deze kolomproef moeten worden getoetst aan de normen voor uitloging van het Vlarea (bijlage 4.2.2.B), net zoals dat in het verleden het geval was. De erkende bodemsaneringsdeskundige motiveert zijn keuze in het technisch verslag.

1-ovhl080530Leidraad_voor_het_werken_met_uitgegraven_bodem[1].pdf