Al uw grondtransportmeldingen online !

Wanneer u een partij uitgegraven bodem afvoert naar een tussentijdse opslagplaats of een centrum voor grondreiniging, moet u dit vooraf melden  aan uw erkende bodembeheerorganisatie.

Dit is steeds verplicht indien :
-           voor alle partijen van meer dan 250 m³; of
-           voor partijen van meer dan 50 m³, indien de opmaak van een technisch verslag verplicht is.

Let wel: deze "grondtransportmelding" (GTM) is verplicht, ongeacht er reeds een technisch verslag van de uit te graven bodem werd opgemaakt of niet.

Gratis en online 

De Grondbank biedt u de mogelijkheid om deze "grondtransportmelding" online te doen. Net zoals vroeger is dit volledig kosteloos.

Hoe gaat u te werk ?
Geef in het online-vak - links op onze startpagina - uw wachtwoord* in. U komt in het Grondbank Online-scherm.

1. Een technisch verslag werd reeds opgemaakt op de plaats van herkomst: ga via "overzicht van lopende projecten" naar het betreffende project en klik op "Grondtransportmelding". Vul het formulier aan en klik op "verzenden".

2. Er werd nog geen technisch verslag opgemaakt: Onmiddellijk na het inloggen ("Grondbank online") kan u de keuze maken voor een 'Grondtransportmelding voor afvoer naar een TOP/CGR van onbekende partijen'. Vul het formulier aan en klik op "verzenden".

Deze grondtransportmelding wordt verwerkt en automatisch overgemaakt aan de TOP/CGR waar de partij naartoe wordt gevoerd. Ook de aannemer krijgt van ons een kopie van deze grondtransportmelding. Het nummer vermeld op deze GTM dient op de vrachtdocumenten te worden vermeld.  In geval er reeds een Technisch verslag op voorhand werd opgemaakt, ontvangt de aannemer ook een ingevulde vrachtbon.

Nadat de volledige partij werd afgeleverd, kan de exploitant van de TOP/CGR  de eindverklaring eveneens online aan ons overmaken.

* nog geen wachtwoord ? klik op “Nog geen wachtwoord?“, geef uw aansluitingsnummer in (bvb. 2007/1234) en kies het gewenste e-mailadres. Uw wachtwoord wordt onmiddellijk per e-mail doorgestuurd.