Grondbank bij Cevora - een nieuwe reeks opleidingen rond grondverzet

Cevora, het vormingscentrum van het aanvullend paritair comité voor bedienden, en de Vlaamse Confederatie Bouw bieden, in samenwerking met Grondbank vzw, reeds verschillende jaren praktijkgerichte opleidingen aan over grondverzet. Gezien het grote succes worden deze ook in het najaar van 2008 georganiseerd. 

Situering
De nieuwe wetgeving betreffende het gebruik van uitgegraven bodem heeft ingrijpende gevolgen voor aannemers, opdrachtgevers, vervoerders en elkeen die betrokken is bij het grondverzet. Tijdens deze opleiding willen wij een antwoord geven op diverse aspecten van deze nieuwe regelgeving. Deze opleiding behandelt de nieuwe grondverzetsregeling (Vlarebo, hoofdstuk XIII) die van kracht zal zijn vanaf 1 juni 2008

Doelgroep
werfleiders en andere betrokkenen bij grondverzetsprojecten.

Programma

De opleiding schetst het vernieuwde wetgevend kader, het doel, de krachtlijnen en de praktische uitwerking van de grondverzetsregeling. Het geheel wordt verduidelijkt adhv een uitgewerkte case:

 • Krijtlijnen van de vernieuwde wetgeving op het grondverzet
 • Interpretatie van het technisch verslag, het zoneringsplan en de conformverklaring
 • Traceerbaarheid en bodembeheerrapporten : te volgen procedures en documenten
 • Hergebruik van uitgegraven bodem: vernieuwde aanpak kadastrale werkzones en code van goede praktijk 
 • Ondersteuning door de erkende bodembeheerorganisatie

Lesgevers: Cindy Bullens en Andy Heurckmans (Grondbank vzw)

De volgende sessies zijn reeds bekend:

 • 11/09/08 - Confederatie Bouw Kortrijk - Kortrijksestraat 389A, 8500 Kortrijk
 • 2/10/08 - Confederatie Bouw Brugge - Pathoekeweg 34, 8000 Brugge
 • 13/10/08 - Confederatie Bouw Aalst - Kareelstraat 138/1 - 9300 Aalst
 • 19/11/08 - confederatie bouw Gent - Huis van de Bouw – Tramstraat 59 – 9052 Zwijnaarde
   
  Voor meer details en inschrijvingen : www.cevora.be (opleidingscode BAD10) of http://www.confederatiebouw.be/agenda/index.nl.asp
 •