Nieuwe richtlijn ivm schudproef

Via onze vorige nieuwsbrief vernamen jullie al dat het uitlooggedrag enkel bepaald dient te worden voor die zware metalen waarvoor de herrekende streefwaarde (bijlage III van Vlarebo) wordt overschreden. In de praktijk echter wordt dikwijls een schudproef ingezet voor alle 8 metalen. En in sommige gevallen blijkt dat, zelfs wanneer de totaalconcentratie onder deze streefwaarde blijft, er toch een overschrijding van de uitloognorm (bijlage VII) wordt vastgesteld.

Naar aanleiding van de evaluatie die momenteel wordt uitgevoerd door VITO, heeft de Grondbank dit probleem al meermaals aangekaart.

De OVAM heeft vandaag, in overleg met het Kabinet van Leefmilieu, de volgende richtlijn bekend gemaakt:

"Verhoogde uitloogconcentraties voor zware metalen waarvan de herrekende streefwaarde (achtergrondwaarde) niet overschreden is, moeten niet in rekening worden gebracht voor de evaluatie voor bouwkundig bodemgebruik.  

In afwachting van de evaluatie van de schudproef door VITO is de meting van uitloogbaarheid van de zware metalen dus enkel van belang als ook de streefwaarde voor de zware metalen overschreden is.  Het blijft natuurlijk binnen de verantwoordelijkheid van de erkende bodemsanerings-deskundige om in specifieke gevallen te beslissen om toch rekening te houden met het schudproef resultaat".

Heeft u vragen over deze nieuwe richtlijn ? Neem gerust contact met ons op!

Elisa Vermeulen 02/545.58.83
Andy Heurckmans 02/545.58.52