De laatste maand - oude technische verslagen

Binnen welgeteld 1 maand eindigt de overgangsperiode voor de oude grondverzetsregeling. Bij de invoering van het nieuwe Vlarebo werd de mogelijkheid geboden om op basis van 'oude' technische verslagen (opgemaakt volgens de vorige grondverzetsregeling) nog grondtransporttoelatingen en gebruiksbrieven af te leveren. Daarbij moet de uitgegraven bodem echter ten laatste op 27 november 2008 gebruikt zijn.

Indien het technisch verslag vóór 1 juni werd opgemaakt, maar de grondwerken niet zullen afgerond zijn op 27 november 2008, dan dient de opdrachtgever het technisch verslag te laten herwerken aan de nieuwe normen en voorwaarden. Ook de conformverklaring dient aangepast te worden. Enkel op die manier kan de aannemer die de grondwerken uitvoert correct werken en de nodige bodembeheerrapporten aanvragen.  

De voorbije maanden is gebleken dat zeker niet alle technische verslagen wijzigen tengevolge van de nieuwe wetgeving. Naar schatting 2 op 3 technische verslagen wijzigt amper of niet als gevolg van de nieuwe normen. Maar als er effectief aanpassingen nodig zijn, kan dit belangrijke gevolgen hebben voor het vervolg van de werken (en het budget).

Wat moet er gebeuren?

1. De bouwheer geeft de opdracht aan een erkende bodemsaneringsdeskundige om het technisch verslag aan te passen aan de nieuwe normen van Vlarebo. Vervolgens laat hij de conformverklaring vernieuwen.

2. De bouwheer overhandigt het aangepaste technisch verslag en de nieuwe conformverklaring aan de aannemer.

3 Op basis van deze nieuwe conformverklaring kan de aannemer vervolgens nieuwe grondverzettoelatingen/gebruiksbrieven aanvragen. Ook kunnen de reeds afgeleverde transportdocumenten aangepast worden: mogelijk zullen bepaalde grondstromen bijgestuurd of zelfs stopgezet moeten worden. De Grondbank zorgt hierbij voor de nodige ondersteuning.

Let wel : om vertragingen te vermijden, raden wij aan om zeker niet te wachten tot 27 november voor deze omschakeling!

De Grondbank nodigt u uit om de projectverantwoordelijke bij de Grondbank te contacteren en zo verdere concrete afspraken te maken.

Andy Heurckmans
vzw Grondbank