Overleg op de werf

Het is zover. Op 27 november 2008 liep de overgangsperiode voor het oude Vlarebo ten einde.

Wat betekent dit concreet voor werven die in uitvoering zijn?

1. Het (oude) technische verslag moet opnieuw geëvalueerd worden door de erkende bodemsaneringsdeskundige.
2. De conformverklaring dient te worden aangepast.

Voor vele werven hebben de opdrachtgevers dit ondertussen reeds laten doen. Zoniet, laat dit zo spoedig mogelijk doen, zodat de grondwerken geen vertraging oplopen.

Zeker wanneer de besluiten van het technisch verslag wijzigen (als gevolg van de nieuwe normen) zijn de volgende 2 stappen essentieel:

3. Een bondige stand van zaken opmaken : een overzicht van alle grondverzet uitgevoerd vóór 28 november. Dit kan met een eenvoudig plan waarop de reeds uitgevoerde grondwerken worden aangeduid.
4. Samen met ons worden alle grondtransporttoelatingen en gebruiksbrieven gescreend en aangepast waar nodig.

Onze projectmedewerkers staan klaar om u te helpen. Zij bezochten ondertussen reeds vele werven om de omschakeling met onze aannemers en bouwheren te bespreken.

Contacteer ons!

Het Grondbank-team