Extra opleiding Grondverzet in Gent op 9/12/2008!

Vanwege het grote succes - de opleiding grondverzet van 19/11/08  is volzet - organiseert CEVORA, in nauwe samenwerking met de Confederatie Bouw en de Grondbank, een bijkomende sessie op 9/12/2008.

Situering
De nieuwe wetgeving betreffende het gebruik van uitgegraven bodem heeft ingrijpende gevolgen voor aannemers, opdrachtgevers, vervoerders en iedereen die betrokken is bij het grondverzet. Tijdens deze opleiding willen wij een antwoord geven op diverse aspecten van deze nieuwe regelgeving. Deze opleiding behandelt de nieuwe grondverzetsregeling (Vlarebo, hoofdstuk XIII) die van kracht is sinds 1 juni 2008

Doelgroep
werfleiders en andere betrokkenen bij grondverzetsprojecten.

Programma
De opleiding schetst het vernieuwde wetgevend kader, het doel, de krachtlijnen en de praktische uitwerking van de grondverzetsregeling. Het geheel wordt verduidelijkt adhv een uitgewerkte case:

  • Krijtlijnen van de vernieuwde wetgeving op het grondverzet
  • Interpretatie van het technisch verslag, het zoneringsplan en de conformverklaring
  • Traceerbaarheid en bodembeheerrapporten : te volgen procedures en documenten
  • Hergebruik van uitgegraven bodem: vernieuwde aanpak kadastrale werkzones en code van goede praktijk 
  • Ondersteuning door de erkende bodembeheerorganisatie

Lesgevers: Cindy Bullens (Grondbank vzw)

Waar:  Confederatie Bouw Gent - Huis van de Bouw – Tramstraat 59 – 9052 Zwijnaarde

Voor meer details en inschrijvingen : www.cevora.be (opleidingscode BAD10) of bij de Vlaamse Confederatie Bouw : http://www.confederatiebouw.be/agenda/agendadetail.nl.asp?no_reference=06002048