Eindverklaringen van vóór 28 november 2008 in te dienen voor 31 januari

Zoals u weet liep op 27 november 2008 de overgangsperiode voor "oude" technische verslagen af (waarbij de resultaten nog niet getoetst waren aan de nieuwe normen van Vlarebo Quater). Alle grondtransporttoelatingen (GTT) en gebruiksbrieven (GB) die nog werden afgeleverd op basis van die oude technische verslagen waren ook maar geldig tot op die dag.

Voor alle grondwerken die op 27 november niet waren afgerond was een aanpassing van de afgeleverde documenten (GTT's en GB'en) nodig. De aannemers zijn hiervan goed op de hoogte, want in de periode vlak na 27 november heeft de Grondbank talloze GTT's en GB'en aangepast. Op die manier kon het grondverzet volledig conform de nieuwe regelgeving doorlopen.

Vele werven waren op 27 november wel al afgerond. Voor deze werken was geen aanpassing nodig. Toch ontvingen wij nog niet alle eindverklaringen, om het bodembeheerrapport te kunnen opmaken. Om alle misverstanden en problemen te voorkomen, is het belangrijk dat u deze eindverklaringen zo snel mogelijk aan de Grondbank overmaakt. Zeker gezien de gewijzigde grondverzetsregeling heeft u er belang bij dat deze projecten (administratief) volledig worden afgerond.

Mogen wij u vragen om deze achtergebleven eindverklaringen ten laatste op 31 januari 2009 aan de Grondbank over te maken?

Vergeet het niet: met de internettoepassing van de Grondbank kan u al uw projecten beheren.

U kan op een eenvoudige manier inloggen en met enkele muisklikken een overzicht bekomen van al uw lopende én afgeronde projecten. Als de grondwerken afgerond zijn, kan u de eindverklaring digitaal invullen of in pdf-vorm uploaden.  

Daarnaast kan u ook alle nodige bodembeheerrapporten aanvragen, alsook grondtransportmeldingen (voor afvoer naar een TOP/CGR) doen.

Surf dus naar www.grondbank.be en log snel in. Klik op “Nog geen wachtwoord?“, geef uw aansluitingsnummer in (bvb. 2007/1234) en kies het gewenste e-mailadres. Wij sturen u vervolgens onmiddellijk uw wachtwoord.

Heeft u vragen? Bel gerust naar Stijn Sysmans (02 545 58 77) of raadpleeg onze FAQ (puntje 12) op onze website.