Grondbank op Industrie en Milieu : seminarie "Grondverzetsregeling: impact op het ontwerp van bouw- en infrastructuurprojecten".

Op 19 maart 2009, om 13u30 organiseert de Grondbank - in samenwerking met ORI - een seminarie rond het kostenplaatje van grondverzet bij de uitwerking van het ontwerp.

De twee sprekers - Elisa Vermeulen (Grondbank) en Dirk Stove (Grontmij, in naam van ORI) - lichten elk vanuit hun vakgebied een aantal knelpunten, en de mogelijke oplossingen toe. Dit om de kostenimpact van het grondverzet te beperken. Aansluitend neemt het panel graag de tijd om uw vragen beantwoorden.

Dit seminarie richt zich tot opdrachtgevers (openbare besturen en private bouwheren), ontwerp- en architectenbureau's en erkende bodemsaneringsdeskundigen

Programma (13u30 - 15u):

1. De gebruiksmogelijkheden van uit te graven bodem : essentieel beslissingscriterium voor het definitieve ontwerp - Dirk Stove, Grontmij

Grondverzet kan een belangrijke impact hebben op de kostprijs van een project. Hoe houdt de ontwerper rekening met de gebruiksmogelijkheden van de uit te graven bodem en de kostprijs van de verschillende grondstromen?

2. Grondverzet vraagt maatwerk – opmaak van bestekken – Elisa Vermeulen, Grondbank

Besteksbepalingen en meetposten voor grondverzet zijn moeilijk te vatten in standaardformuleringen. De vertaling van elk technisch verslag naar het bestek vergt een project-specifieke aanpak.

3. Panelgesprek - Elisa Vermeulen, Dirk Stove, Andy Heurckmans (Grondbank)

Inschrijven op dit gratis seminarie is niet nodig. Kom gewoon naar de beurs "Industrie & Milieu" op 19 maart.

Inschrijven via easyFairs - gelieve deze link te gebruiken.

Alvast tot 19 maart!

 

Grondbank op Industrie en Milieu : seminarie "Grondverzetsregeling: impact op het ontwerp van bouw- en infrastructuurprojecten".