Verleden, heden en toekomst van bodemsanering in Vlaanderen - "Industrie & Milieu"

OVB (Ondernemers Vereniging Bodemsaneerders), VCB (Vlaamse Confederatie Bouw) en FEBEM (Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer), wensen samen met u na te denken over hoe het nu verder moet met de bodemsanering in Vlaanderen.

Bodemsanering is in tijden van economische crisis een mogelijkheid om investeringen aan te zwengelen en extra tewerkstelling te creëren. De sector wil dan ook duidelijke voorstellen formuleren en deze toetsen aan een breed publiek. VEB als vertegenwoordiger van de bodemsaneringdeskundigen en VVOR als vertegenwoordiger van juristen en advocaten, actief in de bodemreglementering, worden daarbij betrokken. Deze workshop heeft echter vooral de bedoeling om mensen die dagelijks actief zijn in de bodemsanering de kans te geven hun persoonlijke ervaringen te vertellen en suggesties te geven. Aan het publiek wordt dan ook ruim de kans gegeven om in debat te gaan met de sprekers.

Inschrijven via easyFairs - gelieve deze link te gebruiken.

Voor meer informatie kan u terecht bij Vlaamse Confederatie Bouw op telefoon 02 545 57 49 of info@vcb.be. Klik hier voor meer details.