Nieuwe Code van Goede Praktijk voor Grondreinigingscentra

Afgelopen vrijdag liep bij OVAM de kersverse Code van Goede Praktijk voor Grondreinigingscentra van de pers. Deze langverwachte tekst heeft 2 belangrijke doelstellingen: de werking en procesvoering van een grondreinigingscentrum transparant en controleerbaar maken én secundaire emissies van verontreinigingen  minimaliseren.

De code beschrijft in de eerste plaats een aantal procedures voor de verwerking van uitgegraven bodem (en afvalstoffen). Zo gelden er richtlijnen voor o.a. registratie, opslag, in- en uitkeuring en samenvoeging van te reinigen partijen grond. Voor de 3 reinigingstechnieken - biologische, fysico-chemische en thermische reiniging - worden de belangrijkste principes/parameters toegelicht. Relatief nieuw is ook de vuilvrachtreductie: voor elke gereinigde productiebatch moet worden aangetoond in welke mate de effectieve vuilvracht is afgenomen.

Tenslotte wijzen we er nog op dat in deze Code van Goede Praktijk nog een aantal bemonsteringsprocedures werden opgenomen, aangepast aan de specifieke omstandigheden van de verschillende reinigingsprocessen. Aangezien de meeste grondreinigingscentra bovendien als tussentijdse opslagplaats actief zijn, werd de uitkeuringsprocedure voor gereinigde batches doorgetrokken naar de niet te reinigen gronden, de zogenaamde 'TOP-gronden' (2de tabel blz 19). Belangrijk om op te merken is dat deze lichtjes is gewijzigd tegenover de oorspronkelijke 'bemonsteringsprocedure voor opgeslagen hopen' (standaardprocedure voor de opmaak van het technisch verslag). Voor partijen van 400 tot 1000 ton volstaat namelijk 1 mengmonster wanneer bouwkundig bodemgebruik wordt beoogd. Wil men de partij echter voor vrij gebruik in aanmerking laten komen, zijn voor deze tonnages wel degelijk 2 mengmonsters vereist.

Vragen ? Neem gerust contact met ons op.

Kathleen Wielant
Verantwoordelijke Tussentijdse Opslag en Grondreiniging

1-ovcp090202_grondreinigingscentra1.pdf

 

Nieuwe Code van Goede Praktijk voor Grondreinigingscentra