Grondbank haalt banden met DOP's nauwer aan

Op donderdag 26 maart 2009 stelde de Grondbank haar nieuwe initiatief tot samenwerking met DOP's (Definitieve Opslagplaatsen - groeven en graverijen) voor. De info-avond in Hotel Serwir te Sint-Niklaas werd georganiseerd in samenwerking met  OVO (Overlegcomité Vlaamse Ontginners). Vertegenwoordigers van 25 DOP's waren aanwezig.

Vanwege de grootschalige aanvoer van partijen uitgegraven bodem loopt de exploitant van een groeve/graverij (met opvulverplichting) het risico om met een nieuwe verontreiniging geconfronteerd te worden. Als saneringsplichtige is het alleszins moeilijk om de effectieve aansprakelijke aan te duiden. Bovendien kunnen er problemen ontstaan met betrekking tot de milieuvergunning. Het nieuwe handhavingsdecreet voorziet hier een vrij strenge aanpak.

Via een nauwere samenwerking met de groeves/graverijen wil de Grondbank deze risico’s beperken. De samenwerking is enerzijds gebaseerd op het beheer van de grondstromen en anderzijds op een aantal eenvoudige principes van (zelf)controle.
Kathleen Wielant - voordien reeds verantwoordelijk voor TOP's en CGR's - schetste de aanpak van de Grondbank: "Elke aangesloten groeve krijgt toegang tot onze online toepassing en kan daardoor op elk moment de afgeleverde transportdocumenten, essentiële opmerkingen uit de conformverklaring enz... raadplegen.

Het belangrijkste onderdeel van de samenwerking bestaat echter uit de plaatsbezoeken. Op basis van de nieuwe "Handleiding voor het opvullen van putten, groeven en graverijen" gaat de Grondbank samen met de exploitant na hoe de grondstromen het best worden opgevolgd". Kathleen benadrukte dat deze handleiding een levend document moet blijven en aangepast kan worden aan de noden van elke individuele groeve. "Het gaat namelijk in de eerste plaats om de bescherming van de DOP's, niet om de controle van hun werking".

Momenteel zijn reeds 8 groeves aangesloten. Zij krijgen de komende weken hun eerste opstartbezoek.

Heeft u vragen over onze samenwerking ?  

Contacteer ons gerust: Kathleen Wielant 02/545 58 81 of bezorg ons het contactformulier in bijlage.

 

1-Contactformulier_DOP.doc

 

Grondbank haalt banden met DOP's nauwer aan