Stookolietanks zorgen voor problemen

Sinds de grondverzetsregeling van kracht ging, is de onzekerheid bij de uitvoering van grondwerken sterk verminderd. De aannemer krijgt via het technisch verslag veel meer informatie over de uit te graven bodem. Dit is niet alleen belangrijk voor een correcte prijszetting, maar laat vooral ook toe om zijn risico's te beperken.

Toch blijkt uit de praktijk dat de grondwerker tijdens de uitvoering nog regelmatig voor onaangename verrassingen komt te staan. Dat heeft met vele factoren te maken. Bij wegeniswerken bvb. is het ondertussen bekend dat de opmaak van een  betrouwbaar technisch verslag niet altijd evident is. Maar ook bij bouwprojecten blijft de kwaliteit van de ondergrond soms moeilijk in kaart te brengen.

Opvallend is dat vaak ondergrondse stookolietanks voor problemen zorgen: oude tanks, dikwijls in bedenkelijke staat, waarvan niemand nog weet waar ze precies liggen. Vele van deze tanks zijn in de loop der jaren beginnen lekken, maar evenzeer kunnen morsverliezen tijdens de mazoutleveringen de bodem rondom de tank hebben verontreinigd. Tijdens het bodemonderzoek - met steekproefsgewijze bemonstering - worden deze verontreinigingen niet steeds vastgesteld. Ook bij de voorstudie krijgt de erkende bodemsaneringsdeskudige niet altijd alle nodige informatie.

Schakel een deskundige in!
Indien tijdens de uitvoering van de grondwerken een (onbekende) ondergrondse tank wordt aangetroffen, is het belangrijk dat de kwaliteit van de omringende bodem correct wordt bepaald. Het risico is groot dat de kwaliteit niet overeenkomt met wat wordt aangegeven in het technisch verslag. In dat geval schakelt de opdrachtgever een erkende bodemsaneringsdeskundige in. Aangezien deze tank niet eerder gekend was, is bijkomende controle van deze verdachte locatie zeker nodig. In bepaalde gevallen zal de erkende bodemsaneringsdeskundige opteren voor een (tijdelijke) begeleiding van de grondwerken, tot op het moment dat de verontreiniging is verwijderd. Deze aanpak biedt meestal een snelle oplossing, met een minimale vertraging van de werken.

Het is alleszins belangrijk dat de aannemer geen onnodig risico neemt en op eigen houtje de omvang van de verontreiniging tracht in te schatten en uit te graven. Indien op die manier verontreinigde bodem naar een verkeerde bestemming wordt afgevoerd, kan de aannemer aansprakelijk worden gesteld.

Om dat te vermijden is het belangrijk dat de aannemer zowel de opdrachtgever als de Grondbank onmiddellijk op de hoogte brengt. De Grondbank zorgt daarbij alvast voor de nodige coördinatie.

Wij verwijzen ook naar de procedure voor "onvoorziene omstandigheden", in bijlage toegevoegd.

Andy Heurckmans
Afdeling Exploitatie Grondbank

1-Procedure_bij_onvoorziene_omstandigheden_op_de_werf.pdf

 

Stookolietanks zorgen voor problemen