KLIP-decreet treedt op 1 september 2009 in werking

Graafschade aan kabels en leidingen is de laatste jaren weer zeer actueel. Om die reden heeft het Agentschap voor Geografisch Informatie Vlaanderen (AGIV) een centrale planaanvraagmodule ontwikkeld: KLIP, het Kabel en Leiding Informatie Portaal.

KLIP is gekoppeld met het Kabel- en Leiding InformatieMeldpunt, KLIM. Dit is het centrale meldpunt voor wie werken wil uitvoeren nabij transportinstallaties van gevaarlijke producten via pijpleidingen of bovengrondse en ondergrondse hoogspanningslijnen.

Aannemers van graafwerken maken al intensief gebruik van dit systeem: in 2008 werden bijna 60.000 planaanvragen behandeld. Vanaf 1 september 2009 is dit verplicht voor iedereen die machinale of handmatige (graaf)werken plant (*). De brochure in bijlage geeft meer informatie over het Klip-decreet.

Grondwerken in de ruime zin
Grondwerken worden in deze brochure zeer ruim omschreven: naast de klassieke uitgravingen vallen ook het ruimen van grachten, het plaatsen van palen, het nemen van bodemstalen en zelfs het uitvoeren van zwaar transport op onverhard terrein onder de definitie van "grondwerken". Bovendien geldt de verplichting voor zowel professionelen als particulieren.

Hoe gaat u te werk ?
De brochure in bijlage maakt u wegwijs. Alleszins dient u zich eerst te registreren op www.klip.be. De planaanvraag dient te worden ingediend ten laatste 20 werkdagen vóór de uitvoering van de grondwerken. Uiterlijk 5 werkdagen voor de uitvoering krijgt u de aangevraagde plannen van de kabel- en leidingbeheerders opgestuurd.

Opgelet! Wie niet tijdig een aanvraag indient, riskeert een geldboete. Het afwezig zijn van plannen bij de uitvoering van grondwerken kan bij graafschade zelfs aanleiding geven tot burgerrechterlijke aansprakelijkheid.

(*) Wanneer er enkel handmatig wordt gegraven (of geboord) en er bevinden zich geen pijpleidingen in de ondergrond, is een aanvraag niet verplicht.  Wanneer er in de buurt van pijpleidingen wordt gewerkt moet u altijd, ook wanneer er handmatig wordt gegraven (of geboord) een aanvraag indienen via KLIM op www.klim-cicc.be . Dan wordt er onmiddellijk nagegaan of er pijpleidingen (van o.a. Fluxys) aanwezig zijn.

Meer vragen? Klip-helpdesk: 09 261 72 00 of info.klip@agiv.be (elke werkdag van 9 tot 16 u)

 

1-20090309_brochureKLIP.pdf

 

KLIP-decreet treedt op 1 september 2009 in werking