Nota wegen- en rioleringswerken van de Grondbank

Het is zover: de nota i.v.m. wegen- en rioleringswerken is klaar. U vindt ze in bijlage.

Met deze nota tracht de Grondbank een antwoord te bieden voor de typische problemen rond grondverzet bij wegen- en rioleringswerken.  Deze nota kwam tot stand in overleg met de verschillende actoren die bij wegen- en rioleringswerken betrokken zijn, nl. aannemers, openbare besturen, erkende bodemsaneringsdeskundigen, studiebureau's, exploitanten van tussentijdse opslagplaatsen (TOP's) en centra voor grondreiniging (CGR's).

Heeft u vragen ? Contacteer ons gerust.

Elisa Vermeulen
Verantwoordelijke Cel Ondersteuning
vzw Grondbank
02 545 58 83 - elisa.vermeulen@grondbank.be 

Belangrijk: de Grondbank bereidt momenteel nieuwe in-company-sessies voor rond deze problematiek. Alle sessies worden uitgewerkt in functie van het doelpubliek (openbaar bestuur, aannemer, studiebureau,..). 
Interesse ? Geef ons een seintje.

1-090707_nota_wegen-_en_rioleringswerken.pdf