Nieuwe reeks opleidingen in samenwerking met Cevora

Cevora, het vormingscentrum van het aanvullend paritair comité voor bedienden, en de Vlaamse Confederatie Bouw bieden, in samenwerking met Grondbank vzw, een nieuwe reeks praktijkgerichte opleidingen aan in het najaar van 2009. 

Situering
De nieuwe grondverzetsregeling is ondertussen al een jaar van kracht, en velen zijn reeds vertrouwd met de basisprincipes ervan. Toch krijgen we nog dikwijls de vraag om dieper in te gaan op de gevolgen van deze regelgeving op de voorbereiding van de grondwerken en de dagelijkse praktijk op de werf.

Met deze nieuwe reeks opleidingen willen wij een antwoord geven op diverse aspecten van deze grondverzetsregeling. Specifiek komt ook de problematiek van wegen- en rioleringswerken aan bod, alsook de nieuwe aanpak van de kadastrale werkzones voor bouwprojecten.

Doelgroep
werfleiders en andere betrokkenen bij grondverzetsprojecten.

Programma

De opleiding schetst enerzijds het wetgevend kader en de belangrijkste krachtlijnen. Maar vooral wordt er dieper ingegaan op de praktisch aanpak op de werf. Het geheel wordt verduidelijkt a.d.h.v. uitgewerkte voorbeelden.

 • Krijtlijnen van de wetgeving op het grondverzet
 • Interpretatie van het technisch verslag, het zoneringsplan en de conformverklaring
 • Beheer van transportdocumenten en bodembeheerrapporten
 • Praktische aanpak van wegen- en rioleringswerken 
 • Gebruik van uitgegraven bodem binnen de werf - principes van de kadastrale werkzones
 • Ondersteuning door de erkende bodembeheerorganisatie

Lesgever: Cindy Bullens (Grondbank vzw)

De volgende sessies zijn reeds bekend:

 • 9/11 Confederatie Bouw West-Vlaanderen | Kortrijksestraat 389 A | 8500 Kortrijk | westvlaanderen@confederatiebouw.be
 • 17/11 Confederatie Bouw Waasland | Kleine Laan, 29 | 9100 Sint-Niklaas | waasland@confederatiebouw.be
 • 19/11 Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen | Tramstraat, 59 | 9052 Zwijnaarde | oost-vlaanderen@confederatiebouw.be
 • 26/11 Confederatie Bouw Kempen | Parklaan, 44 | 2300 Turnhout | kempen@confederatiebouw.be 
 • Voor meer details en inschrijvingen : neem contact op met de betreffende confederatie of zie www.cevora.be (opleidingscode BAD10)