Boven de waarde vrij gebruik, toch 211

De waarde voor vrij gebruik (WVG) voor de parameter chroom ligt vast op 91 mg/kg ds. Deze vastgelegde norm blijkt een voordeel te zijn voor de glauconiethoudende zandgronden, waar chroom soms van nature verhoogd is.

Voor sommige kleihoudende gronden - die ook verhoogde chroomconcentraties kunnen bevatten - kan de nieuwe vaste norm echter voor problemen zorgen. Daar waar het hoge lutumgehalte vroeger een hogere norm voor vrij gebruik opleverde, speelt dat nu geen rol meer.

In sommige gevallen blijkt nu dat, ondanks dat de WVG wordt overschreden, de streefwaarde niet overschreden wordt. Dit valt te verklaren door het feit dat de streefwaarde wel nog wordt omgerekend naar het lutumgehalte, en zo boven de WVG uitkomt.

Voor deze uitzonderlijke situatie is er in overleg met de OVAM beslist om toch een code 211 toe te kennen. M.a.w. deze gronden mogen toch vrij gebruikt worden.

Heeft u hierover vragen? Contacteer ons gerust.