SEGRO bvba ontvangt certificaat voor haar opslagactiviteiten.

Op 26/10/2009 mocht de Grondbank een nieuw certificaat overhandigen aan SEGRO bvba uit Veurne.

De tussentijdse opslagplaats van SEGRO werd opgericht door de firma Daniël Seru & Zonen. 

Daniël Seru & Zonen is gespecialiseerd in tuinaanleg, inrichting van (openbare) groenzones en grondwerken in het algemeen. Een tussentijdse opslagplaats biedt daarom een ideale oplossing voor het beheer van hun grondoverschotten.

Het certificaat bevestigt dat SEGRO bvba voldoet aan de voorwaarden van het "Kwaliteitsreglement in het kader van de erkenning van een grondreinigingscentrum of een tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem" van de OVAM.

Een volledige lijst van alle TOP's en CGR's die door de Grondbank gecertificeerd zijn vindt u hier.

Heeft u vragen over onze samenwerking met tussentijdse opslagplaatsen en grondreinigingscentra ?
Bel gerust : Kathleen Wielant 02/545 58 81 - kathleen.wielant@grondbank.be