Laatste datum CEVORA-opleiding voor 2009 : Kempen

Op 26 november is Cindy Bullens van de Grondbank op bezoek in de gebouwen van de Confederatie Bouw in Turnhout voor een praktijkgerichte opleidingssessie. Deze sessie wordt georganiseerd in samenwerking met Cevora, het vormingscentrum van het aanvullend paritair comité voor bedienden, en de Vlaamse Confederatie Bouw.

Situering
De nieuwe grondverzetsregeling is ondertussen al een jaar van kracht, en velen zijn reeds vertrouwd met de basisprincipes ervan. Toch krijgen we nog dikwijls de vraag om dieper in te gaan op de gevolgen van deze regelgeving op de voorbereiding van de grondwerken en de dagelijkse praktijk op de werf.

Met deze opleiding willen wij een antwoord geven op diverse aspecten van deze grondverzetsregeling. Specifiek komt ook de problematiek van wegen- en rioleringswerken aan bod, alsook de nieuwe aanpak van de kadastrale werkzones voor bouwprojecten.

Doelgroep
werfleiders en andere betrokkenen bij grondverzetsprojecten.

Programma

De opleiding schetst enerzijds het wetgevend kader en de belangrijkste krachtlijnen. Maar vooral wordt er dieper ingegaan op de praktisch aanpak op de werf. Het geheel wordt verduidelijkt a.d.h.v. uitgewerkte voorbeelden.

  • Krijtlijnen van de wetgeving op het grondverzet
  • Interpretatie van het technisch verslag, het zoneringsplan en de conformverklaring
  • Beheer van transportdocumenten en bodembeheerrapporten
  • Praktische aanpak van wegen- en rioleringswerken 
  • Gebruik van uitgegraven bodem binnen de werf - principes van de kadastrale werkzones
  • Ondersteuning door de erkende bodembeheerorganisatie

Lesgever: Cindy Bullens (Grondbank vzw)

Waar en wanneer ?
26/11 Confederatie Bouw Kempen | Parklaan, 44 | 2300 Turnhout | kempen@confederatiebouw.be 

Neem contact op met de confederatie in Turnhout of zie www.cevora.be (opleidingscode BAD10)