Grondbank op Infratech - 10 februari Expo Gent Hal 8 - last call!

Infrastructuurwerken en grondverzet: werken aan oplossingen
14u15 - 16u30 + aansluitend receptie

Op 10 februari is Grondbank weer van de partij op Infratech. In de namiddag organiseren wij een seminarie waarin een aantal problemen aan bod komen die typisch zijn voor infrastructuurwerken 

1. Bestekken en grondverzet
Sprekers: Elke Van Overwaele – Confederatie Bouw ,  Elisa Vermeulen – Grondbank vzw

VLAREBO hoofdstuk XIII is nog jong. Vele opdrachtgevers en ontwerpers worstelen met het integreren van de posten voor grondverzet in hun bestekken.
Maar ook aannemers maken zich zorgen over de vele onduidelijkheden bij het inschrijven op een nieuwe opdracht. De Grondbank werkt momenteel samen met zowel opdrachtgevers als aannemers om deze problemen aan te pakken. In dit deel worden de eerste resultaten van dit overleg voorgesteld. Daarnaast worden de belangrijkste principes van openbare aanbestedingen op een rijtje gezet.

2. De nota wegen- en rioleringswerken : een eerste evaluatie
Spreker: Andy Heurckmans – Grondbank vzw

Aannemers van grondwerken kunnen aansprakelijk worden gesteld, wanneer de aangeleverde grond niet blijkt te voldoen aan de voorwaarden van het Vlarebo. Het gaat hier over een foutloze aansprakelijkheid. De aannemer hoeft m.a.w. zelf geen fout te hebben begaan om als veroorzaker van de schade te worden aangeduid.
Ondanks de komst van de grondverzetregeling blijft het risico op schadeclaims voor wegenis- en rioleringswerken hoog.
Dat is niet zo verwonderlijk: bij lijnvormige trajecten in openbaar terrein is de bodem dikwijls zeer heterogeen: als gevolg van o.a. diverse werken en aanvullingen in het verleden en diffuus verspreide verontreiniging (uitlaatgassen, regionale verontreiniging). Het is dus niet eenvoudig voor de erkende bodemsaneringdeskundige om een betrouwbaar beeld van de uit te graven bodem te krijgen. Daarenboven is de uitvoering van wegenwerken zeer specifiek: selectieve uitgraving is niet steeds eenvoudig, zeker niet in combinatie met rioleringswerken.

Als antwoord op deze problematiek publiceerde de Grondbank in 2009 een nota ivm wegen- en rioleringswerken. Tijdens een seminarie op InfraTech Belgium wordt een eerste balans opgemaakt.

Aansluitend wordt u vriendelijk uitgenodigd op de receptie.

Inschrijving: uw inschrijvingsformulier vindt u in bijlage. Deelname is gratis.
Vergeet ook niet te registreren voor infratech: De toegangsprijs is eveneens gratis mits voorregistratie via deze link. Registratiecode van de Grondbank is 1000100034157.

Andy Heurckmans
vzw Grondbank

1-Infratech_2010_Uitnodiging.pdf