Vito evalueert de normen: analyseresultaten gevraagd!

Het voorbije jaar kreeg de Grondbank vele vragen over de gewijzigde normen (sinds 1 juni 2008). Zo waren er bvb. problemen met de parameter zink en chroom en met de schudproef.

Vito start nu met de evaluatie van de normen voor grondverzet. Zowel de normen voor vrij gebruik als deze voor bouwkundig bodemgebruik worden onder de loep genomen. Om dit onderzoek te ondersteunen vragen OVAM en Vito de medewerking van de erkende bodemsaneringsdeskundigen, door gedurende één maand (februari) de digitale bestanden van analyseresultaten bij de erkende bodembeheerorganisatie aan te leveren.

De Grondbank zorgt zelf voor de verwerking van de resultaten en maakt ze over aan Vito.

Dit is enkel nodig voor de nieuwe technische verslagen (en dus niet voor bvb. reeds conform verklaarde technische verslagen of aanvullingen op eerdere onderzoeken). In bepaalde gevallen worden technische verslagen door de opdrachtgever zelf ingediend. In dat geval zal de Grondbank de erkende bodemsaneringsdeskundige in kwestie zelf contacteren.

De volgende resultaten moeten aangeleverd worden:

  • Totaalgehaltes van zware metalen
  • Resultaten van de schudproef
  • Totaalgehaltes van de overige Vlarebo-parameters (PAKs, BTEXS, hexaan, heptaan, octaan, cyanide) 
  • Totaalgehaltes of schudproefresultaten van Sb, Co, Mo, Se, V indien beschikbaar
  • pH, organisch materiaal, kleigehalte en droge stof

Praktisch:
De digitale bestanden met de analyseresultaten moeten in het volgende formaat worden overgemaakt: worddocument, excelfile of xml via ons algemeen adres: grondbank@grondbank.be.
Indien deze files niet samen met het technisch verslag worden overgemaakt, gelieve dan in het onderwerp van uw mail de postcode, de titel van het technisch verslag en de projectcode (referentie) te vermelden. Indien reeds voorhanden kan ook de conformverklaringsnummer worden toegevoegd.

VEB (vereniging van erkende bodemsaneringsdeskundigen) heeft alvast haar medewerking toegezegd en heeft haar leden reeds ingelicht.

Indien u vragen heeft over o.a. de vlotte transfer van de resultaten, grote files, enz... neem dan gerust contact op met Stijn Sysmans 02/545 58 77 of Chris Wolf 02/545 58 50.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Andy Heurckmans
vzw Grondbank