Beheer uw technische verslagen online. Nieuwe webtoepassing voor EBSD.

De Grondbank heeft de laatste jaren fors geïnvesteerd in online dataverkeer. Daarbij werd in de eerste plaats gefocust op de uitwerking van een online toepassing voor aannemers, tussentijdse opslagplaatsen en grondreinigingscentra.  Nu is het de beurt aan de erkende bodemsaneringsdeskundigen.

Vanaf vandaag kan u via uw aansluitingsnummer inloggen op onze website. Hoe gaat u te werk?

Klik links op de startpagina van www.grondbank.be op 'Nog geen wachtwoord? klik hier'. U kan vervolgens een mailadres selecteren waar het wachtwoord naar wordt verzonden. 
De volgende keren kan u rechtstreeks inloggen met het aansluitingsnummer en het wachtwoord. Het wachtwoord kan u dan desgewenst zelf wijzigen in het menu 'instellingen'.

De toepassing laat toe om op een eenvoudige manier:

- technische verslagen op te laden en onmiddellijk de conformverklaring aan te vragen;
- een overzicht te krijgen van al uw projecten;
-
de status van uw projecten op te volgen.

de projectfiche te raadplegen;
- bijkomende gegevens op te laden via de projectfiche;
-
de conformverklaring te downloaden.

Voor meer informatie of hulp bij het inloggen kan u contact opnemen met Stijn Sysmans (02 545 58 77) of één van onze andere projectbeheerders.