Evaluatie analyseresultaten : bedankt !

Het verzamelen van analyseresultaten loopt op zijn einde. Gedurende de maand februari heeft de Grondbank van zowat alle erkende bodemsaneringsdeskundigenĀ de analyseresultaten in digitale vorm ontvangen.

Momenteel worden nog de laatste resultaten verzameld en verwerkt.

Een deel van de technische verslagen wordt ingediend door opdrachtgevers. Dit gebeurt meestal niet onder digitale vorm. De Grondbank maakt momenteel een overzicht per erkende bodemsaneringdeskundige van de technische verslagen die in februari werden ingediend door opdrachtgevers. U kan de komende dagen een overzicht verwachten van deze technische verslagen. Zo kan u deze laatste gegevens nog gebundeld aan ons overmaken.

Wij danken u van harte voor de constructieve medewerking!

Andy Heurckmans
vzw Grondbank