Info-moment : Administratieve voorbereiding van een grondverzetsproject

Grondbank vzw organiseert samen met Confederatie Bouw Kempen een info-moment omtrent de administratieve voorbereiding van een grondverzetsproject. (In het najaar is deze sessie alvast voorzien in oost- en west-vlaanderen, andere locaties volgen nog).
Bedoeling is om dmv cases inzicht te krijgen in de verschillende administratieve bepalingen die gelden in het kader van traceerbaarheid van uitgegraven bodem.  Hierbij spitsen we ons toe op de grondverzettoelatingen en bodembeheerrapporten - zowel in het kader van klassiek grondverzet als via een TOP.  Ook de medewerkers van B-TOP's krijgen een duidelijk overzicht van de verschillende administratieve stappen die horen bij hun werking.

DOELGROEP :
Let op : de infosessie is louter gericht naar de administratieve medewerkers.  Werfleiders die hiervoor ook interesse hebben, verwijzen we graag door naar de sessie 'Grondverzet : gebruik van uitgegraven bodem.'.  Hierin wordt aan alle praktische facetten aandacht besteed.  Deze cursus wordt eveneens georganiseerd bij de lokale kamers.  Informeer u hierover tijdig.

PROGRAMMA :
De opleiding zal zeer praktijkgericht zijn en ca. 1,5 u duren.  Zo wordt er o.a. een demonstratie gegeven van de online-toepassing die geboden wordt via de site van Grondbank vzw.

- Korte toelichting van de basisbegrippen.
- Overzicht van de documenten : wanneer zijn ze nodig en hoe worden ze aangevraagd?
- Demo Grondbank online.
- Grondverzet via een TOP met o.a. de spelregels op de B-TOP.

DUUR : 1,5 uur

20 mei 2010 van 19u30 - 21u00

DOCENT : Grondbank vzw - Mevr. Bullens Cindy

DEELNAMEPRIJS :
Gratis voor leden Confederatie Bouw en aangeslotenen Grondbank.
Niet-leden/niet-aangeslotenen : € 75,00 per persoon.

INSCHRIJVINGEN
Inschrijven kan u via de website van de Confederatie Bouw: klik hier  

Indien u nog verdere inlichtingen wenst, kan u ons uiteraard steeds contacteren.

Cindy Bullens
Verantwoordelijke Opleidingen