Grondbank zorgt voor de juiste vrachtbonnen

Op 9, 15 en 16 maart werkte de OVAM mee aan de actie ‘zwaar vervoer’. De politiediensten werkten hiervoor samen met gespecialiseerde organisaties zoals de OVAM, de milieu-inspectie en de federale overheidsdienst Volksgezondheid. Tijdens deze acties werden afval- en grondtransporten gecontroleerd in de regio Gent, Turnhout en Antwerpen.

Motorrijders van de politie haalden de vrachtwagens uit het verkeer om ze naar een controleplaats te loodsen. De OVAM-medewerkers controleerden de vrachtwagens met uitgegraven bodem op de transportdocumenten voor grondverzet. Voor alle vrachtwagens met uitgegraven bodem werd een eco-formulier opgesteld. Zo kan nadien nagegaan worden of de uitgegraven bodem effectief gebruikt wordt volgens de regeling op het vlak van grondverzet.

Vrachtbonnen 
De Grondbank krijgt regelmatig vragen van de OVAM ivm dergelijke controles. In bepaalde gevallen blijkt dat de aannemer wel degelijk de nodige grontransporttoelatingen heeft aangevraagd, maar dat de vervoerder niet altijd over een geldig transportdocument beschikt. Het is belangrijk dat elk transport van uitgegraven bodem wordt vergezeld van een vrachtbon. Wist u dat de Grondbank bij elke grondtransporttoelating automatisch een ingevulde vrachtbon aflevert? Het volstaat dat de aanvrager van de grondtransporttoelating de verschillende vervoerders doorgeeft. Voor elke vervoerder wordt er kosteloos een vrachtbon opgemaakt. Indien er in een latere fase extra vervoerders worden ingeschakeld, kunnen op eenvoudig verzoek bijkomende vrachtbonnen worden bezorgd. Dit gebeurt allemaal via digitale weg.