Hoefijzertransport : even de grens over

Soms is het voordeliger om voor een transport van uitgegraven bodem van een werf in Vlaanderen naar een bestemming in Vlaanderen, via Nederland te rijden. Aannemers en vervoerders die in de grensstreek met Nederland werken weten dat ze daardoor wat kilometers kunnen uitsparen. Dergelijk transport wordt 'hoefijzertransport' genoemd.

Moet de vervoerder daarvoor toelating krijgen ? Mag hij zonder meer over de grens met Nederland (en terug) ?

Hoewel het niet gaat om export van uitgegraven bodem naar Nederland, is een dergelijk transport toch onderhevig  aan de bepalingen voor grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen. De aannemer/vervoerder dient m.a.w. vooraf een kennisgevingsdossier in te dienen bij de OVAM. Zonder toelating riskeert hij problemen te krijgen bij een eventuele wegcontrole in Nederland.

Hoe bekomt u een toelating ?  

Bij uitvoer uit het Vlaamse Gewest, kan u de documenten aangevragen bij de OVAM - dienst Europa – team in- en uitvoer. Dit gebeurt door een bericht te sturen naar inuit@ovam.be of te bellen naar 015/284.391. U moet de naam van de firma, volledig adres en mail-adres opgeven. De documenten worden dan door de OVAM naar u gemaild.

Op het kennisgevingsformulier moet u in vak 12 vermelden dat het om een hoefijzertransport gaat. Hierdoor zal u dossier met spoed worden behandeld. Het tranport kan aanvatten van zodra u de toelating heeft ontvangen. Voor indiening van de kennisgeving dient een dossierkost van 250€ te worden betaald.

Aangezien deze procedure wel wat tijd vraagt, kan het soms toch voordeliger zijn om niet over de grens heen te rijden.

De gewone verplichtingen in het kader van de grondverzetregeling (aanvraag bodembeheerrapport) blijven ook van kracht.

 

Hoefijzertransport : even de grens over