Koolresten = bodemvreemd materiaal

Geroerde bodem bevat soms koolresten en assen, nl. steenachtige bodemvreemde materialen. Hoewel dit dikwijls aanleiding geeft tot verhoogde concentraties (zware metalen, PAK's), komt het wel voor dat de geroerde bodem voldoet aan de normen voor vrij gebruik.

Toch is het soms af te raden om koolhoudende bodem voor vrij gebruik in te delen.

- Analyseresultaten voor geroerde bodem kunnen sterk varieren, vanwege de heterogeniteit;  
- Als deze bodem voldoet aan de normen voor vrij gebruik, heeft dat soms ook te maken met het hoge organisch stofgehalte, een gevolg van de koolresten. De omgerekende normen (voor zware metalen) kunnen daardoor aanzienlijk verhogen. Een 'verontreiniging' wordt daardoor niet steeds opgemerkt;
- Voor gebruik als bodem (buiten de kadastrale werkzone) mag het gehalte aan koolresten/assen niet groter zijn dan 1%. Koolresten zijn echter niet altijd afzeefbaar - zeker als het om kleine deeltjes gaat. Uitgegraven bodem wordt doorgaans afgezeefd op 40mm, soms 20mm als het gaat om zandige grond. Maar dat laat niet steeds toe om de koolresten te verwijderen (zie verder).

< 1% bodemvreemde materialen ?
Het is niet evident om een juiste inschatting te doen van het gehalte aan bodemvreemde materialen. Toch is dit voor koolresten iets makkelijker. Een opvallend hoog organisch stofgehalte (soms tot 10% à 20%) is meestal een goede indicatie voor de aanwezigheid van deze bodemvreemde materialen.

Heeft u hierover vragen?  Contacteer ons gerust: 02/545 58 48

 

Koolresten = bodemvreemd materiaal