Nieuwe reeks praktijkgerichte opleidingen grondverzet : West-Vlaanderen / De Kempen / Oost-Vlaanderen/limburg

In het najaar van 2010 is Cindy Bullens van de Grondbank op bezoek in een aantal afdelingen van de Confederatie Bouw voor een praktijkgerichte opleidingssessie. Deze sessie wordt georganiseerd in samenwerking met Cevora, het vormingscentrum van het aanvullend paritair comité voor bedienden, en de Vlaamse Confederatie Bouw.

Situering
In deze opleiding wordt er uitgebreid ingegaan op diverse aspecten van de grondverzetsregeling. De nadruk ligt op de voorbereiding van uw projecten en de dagelijkse praktijk op de werf.

Specifiek komt ook de problematiek van wegen- en rioleringswerken aan bod, alsook de nieuwe aanpak van de kadastrale werkzones voor bouwprojecten.

Doelgroep
Werfleiders en andere betrokkenen bij grondverzetsprojecten.

Programma
De opleiding schetst enerzijds het wetgevend kader en de belangrijkste krachtlijnen. Maar vooral wordt er dieper ingegaan op de praktisch aanpak op de werf. Het geheel wordt verduidelijkt a.d.h.v. uitgewerkte voorbeelden.

  • Krijtlijnen van de wetgeving grondverzet
  • Interpretatie van het technisch verslag, het zoneringsplan en de conformverklaring
  • Beheer van transportdocumenten en bodembeheerrapporten
  • Praktische aanpak van wegen- en rioleringswerken 
  • Gebruik van uitgegraven bodem binnen de werf - principes van de kadastrale werkzones
  • Ondersteuning door de erkende bodembeheerorganisatie

Lesgever: Cindy Bullens (Grondbank vzw)

Waar en wanneer ?
21/10 Confederatie Bouw Kempen | Parkstraat 44 | 2300 Turnhout
26/10 Confederatie Bouw Kortrijk | Kortrijksestraat 389 A | 8500 Kortrijk
30/11 Confederatie Bouw Zwijnaarde | Tramstraat, 59 | 9052 Zwijnaarde
8/12 Confederatie Bouw Limburg | Prins-Bischopssingel, 34 A | 3500 Hasselt

Inschrijvingen: 
21 oktober Turnhout : Klik hier
26 oktober Kortrijk : Klik hier
30 november Gent : Klik hier
8 december Hasselt : Klik hier