Administratieve aspecten van het grondverzet - Antwerpen / Kortrijk

Grondbank vzw organiseert samen met Confederatie Bouw Antwerpen en de Confederatie West-Vlaanderen een info-moment omtrent de administratieve voorbereiding van een grondverzetsproject. Deze gaan door op respectievelijk 28 september (Kortrijk) en 29 september (Antwerpen).

Bedoeling is om aan de hand van concrete voorbeelden inzicht te krijgen in de verschillende administratieve bepalingen die gelden in het kader van traceerbaarheid van uitgegraven bodem.  Hierbij spitsen we ons toe op de grondverzettoelatingen en bodembeheerrapporten - zowel in het kader van klassiek grondverzet als via een TOP.  Ook de medewerkers van B-TOP's krijgen een duidelijk overzicht van de verschillende administratieve stappen die van belang zijn bij hun werking.

DOELGROEP :
Let op : de infosessie is louter gericht naar de administratieve medewerkers.  Werfleiders die hiervoor ook interesse hebben, verwijzen we graag door naar de uitgebreidere sessie 'Grondverzet : gebruik van uitgegraven bodem'.  Hierin wordt aan alle praktische facetten aandacht besteed.  Deze cursus wordt eveneens georganiseerd bij de lokale kamers. (zie verder)

PROGRAMMA :
De opleiding zal zeer praktijkgericht zijn en ca. 1,5 u duren.  Zo wordt er o.a. een demonstratie gegeven van de online-toepassing die geboden wordt via de website van Grondbank vzw.

- Korte toelichting van de basisbegrippen rond grondverzet
- Overzicht van de documenten : wanneer zijn ze nodig en hoe worden ze aangevraagd?
- Demo Grondbank online
- Grondverzet via een TOP met o.a. de spelregels op de B-TOP.

Uiteraard zal er ook tijd gemaakt worden om ervaringen te delen en vragen te beantwoorden

WANNEER:
28 september : Kortrijk - 19u30 - 21u
29 september : Antwerpen - 19u - 20u30

DOCENT : Grondbank vzw - Mevr. Bullens Cindy

INFO EN INSCHRIJVINGEN:
Kortrijk : klik hier
Antwerpen: klik hier