Handleiding : grondverzet in bestekken

Grondverzet in bestekken : een eenvoudige handleiding

Grondverzet bezorgde een aantal lokale besturen de voorbije jaren heel wat kopzorgen. De typebestekken (o.a. SB250) zijn zeer algemeen opgesteld. In het bijzonder bestek is een specifiekere aanpak vereist. Dit vraagt om de nodige achtergrondkennis.

Om lokale besturen, maar evengoed ontwerp- en studiebureau’s een antwoord te bieden op hun vragen, heeft de Grondbank een eenvoudige handleiding opgesteld voor wegen- en rioleringswerken. Dit is het resultaat van intensief overleg met openbare besturen, aannemers en ontwerpbureau’s. Deze handleiding schetst de belangrijkste aandachtspunten, geeft de nodige achtergrondinformatie en formuleert een aantal voorstellen om uw bestek op te stellen. Daarbij wordt ook de link gelegd met het SB250.

In december gaf de Grondbank reeds 2 infosessies in Oost-Vlaanderen en Antwerpen. In januari komen Vlaams-Brabant, Limburg en West-Vlaanderen aan de beurt. Deze nieuwe handleiding zal daar zeker uitgebreid aan bod komen. Klik hier voor meer info.

Heeft u vragen over deze handleiding? Wenst u een afspraak met ons in verband met een concreet project?  

Neem gerust contact op met Elisa Vermeulen, verantwoordelijke Cel Ondersteuning bij de Grondbank elisa.vermeulen@grondbank.be.