Seminarie 'Grondverzet of bodemsanering' groot succes

Op 26 oktober organiseerde de Grondbank - in nauwe samenwerking met de Vereniging voor Erkende Bodemsaneringsdeskundigen en de OVAM - het seminarie 'GrondverzetĀ of Bodemsanering'.

Tijdens dit seminarie gaven de sprekers (Bert Van Goidsenhoven (OVAM), Patrick Hambach (VEB) en Elisa Vermeulen (Grondbank) een duidelijk overzicht van de te nemen stappen en acties wanneer grondwerken en bodemsanering samenvallen.

De hoge opkomst (85 personen) toonde aan dat deze problematiek leeft bij de erkende bodemsaneringsdeskundigen en opdrachtgevers.

De Grondbank bedankt de VEB en OVAM voor hun belangrijke bijdrage!

Spoedig volgt een samenvatting van de besproken punten.

Heeft u vragen ? Neem gerust contact op met Elisa Vermeulen, Cel Ondersteuning 02/545 58 83.