BSV Harelbeke : Kaap van 2 miljoen ton grond overschreden

Op vrijdag 05/11/2010 werd bij B.S.V. de 2.000.000ste ton grond aangevoerd, en dit mocht wel eens gevierd worden. In aanwezigheid van Dirk Dedecker van OVAM, Kathleen Wielant van Grondbank vzw en Werner Annaert van FEBEM mocht Dirk Beheydt, Algemeen Directeur van BSV de 2.000.000ste ton aangevoerde grond dan ook plechtig in ontvangst nemen.

Sinds de start van de exploitatie in januari 2002, met als initieel doel een oplossing te bieden voor de verwerking van verontreinigde gronden in West-Vlaanderen, is B.S.V. huidig uitgegroeid tot een gerespecteerde speler. Niet alleen voor de  reiniging van verontreinigde gronden, maar ook voor het bewerken van gronden, de tussentijdse opslag van niet-verontreinigde gronden en de verwerking van bagger- en ruimingspecie.

Het is duidelijk dat dit een verhaal is van durf, doorzettingsvermogen en het continue op zoek zijn naar de beste oplossingen. Ondanks het vele harde werk en het succes, blijft BSV niet op haar lauweren rusten. De voortdurende evolutie in de wet- en regelgeving en de veranderende marktsituatie, nopen hen elke dag verder te werken aan de voortzetting van B.S.V.

Zo werd in 2007 beslist om naast de exploitatie van een recyclagecentrum ook te investeren in kennis en kunde voor de uitvoering van bodemsaneringswerken. Vandaag  kan BSV met trots zeggen dat zij over  een team van ervaren en gedreven medewerkers beschikken voor het uitvoeren van in-situ bodemsaneringen, en dit zowel in de openbare als de private sector.

Eind 2009 kon BSV met trots haar VCA** en ISO 9001:2008-certifcaat in ontvangst nemen. Hiermee werd een meerwaarde aan het bedrijf toegevoegd op gebied van administratie, techniek en klanttevredenheid en is het tegelijk een waarding van de professionele inzet en dagelijkse aanpak van al haar medewerkers.

De investering in nieuwe kantoorgebouwen en een nieuwe productiehal staan al in de stijgers, en de investering in verwerking van marktgerelateerde afvalstormen binnen B.S.V. is volop aan de gang. Aan de uitbouw van B.S.V. wordt aldus gestaag gewerkt, en dit mocht ook wel eens in de bloemetjes worden gezet.

 

BSV Harelbeke : Kaap van 2 miljoen ton grond overschreden