Informatienamiddagen voor openbare besturen en studiebureau's

De vzw Grondbank en de Vlaamse Confederatie Bouw vzw (VCB) organiseren, met de steun van de Vlaamse provincies, in de loop van december en januari een reeks van informatienamiddagen, specifiek gericht naar openbare besturen en studiebureau’s. Deze sessies worden georganiseerd in samenwerking met de Confederatie van Aannemers van Sloop- en Ontmantelingswerken vzw (CASO) en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

Tijdens deze informatienamiddagen krijgen de aanwezigen een concrete en praktische rondleiding doorheen volgende onderwerpen:

Grondverzet in bestekken
Grondverzet bezorgde een aantal lokale besturen de voorbije jaren heel wat kopzorgen, o.a. omdat de typebestekken (o.a. standaardbestek 250) zeer algemeen zijn opgesteld. In het bijzonder bestek is een specifiekere aanpak vereist, en dit vraagt de nodige kennis.
Om lokale besturen en hun studiebureaus een antwoord te bieden op hun vragen, heeft de vzw Grondbank een eenvoudige handleiding opgesteld voor wegen- en rioleringswerken. Deze is het resultaat van intensief overleg met openbare besturen, aannemers en ontwerpbureau’s. De handleiding schetst de belangrijkste aandachtspunten, geeft de nodige achtergrondinformatie en formuleert een aantal mogelijkheden om het bestek op te stellen. Daarbij wordt de nodige aandacht besteed aan het SB250.

Sloopinventaris
Sinds 1 mei 2009 moet de houder van een stedenbouwkundige vergunning in Vlaanderen vóór de toewijzing van de werken een sloopinventaris afvalstoffen laten opmaken door een architect of een door de opdrachtgever aangestelde deskundige wanneer het te slopen of ontmantelen gebouw geheel of gedeeltelijk een andere functie dan het wonen had en een bouwvolume omvat van meer dan 1.000 m³. Wanneer er een bestek uitgeschreven wordt moet deze sloopinventaris bijgevoegd worden.
De selectieve sloop of ontmanteling levert een duidelijk milieuvoordeel op: de afvalstoffen worden aan de bron gescheiden en kunnen beter opgevolgd worden. Dit zorgt ook voor een eerlijkere concurrentie in de bouw- en afvalsector.

Data
- provincie Oost-Vlaanderen: op donderdag 2 december 2010 in Gent
- provincie Antwerpen: op donderdag 16 december 2010 in Malle
- provincie Vlaams-Brabant: op woensdag 12 januari 2011 in Leuven
- provincie Limburg: op woensdag 19 januari 2011 in Hasselt
- provincie West-Vlaanderen: op dinsdag 25 januari 2011 in Sint-Andries (Brugge)

Meer informatie en inschrijvingen: zie bijlage

1-Informatienamiddagen_grondverzet_en_sloopbestek_-_uitnodiging.pdf