Binnenvaart krijgt de wind in de zeilen

Op 25 november was de Grondbank op bezoek bij SITA Remediation in Grimbergen.

Aanleiding was een gezamenlijk initiatief van Promotie Binnenvaart Vlaanderen en Voka Kamers van Koophandel Vlaams-Brabant om het transport over water in de kijker te zetten. Deze infovoormiddag stond volledig in het teken van de binnenvaart.

Na de verwelkoming door Erik Sweevers, QSE Manager SITA Remediation, werden we getrakteerd op een vurig pleidooi van Petra De Somere van Promotie Binnenvaart Vlaanderen. De rode draad in haar betoog was de beperkte bekendheid van de binnenvaart bij het bedrijfsleven. Volkomen onterecht als men de voordelen op een rijtje zet.

Op Nederland na beschikt België over het dichtste waterwegennet van Europa. Voor bedrijven die niet in de onmiddellijke nabijheid van een waterweg liggen, zijn er bovendien voldoende overslagmogelijkheden dankzij de zogenaamde intermodale terminals. De Vlaamse overheid doet haar best om de verdere ontwikkeling te stimuleren. Zo wordt de bouw van laad- en losinstallaties op terreinen buiten de havengebieden voor 80%  gesubsidieerd. Dankzij deze maatregel werden reeds 83 van dergelijke kades in gebruik genomen (eenzelfde aantal zit in de pijplijn). Recent (sinds 1/1/2009) deed de Vlaamse overheid daar nog een schepje bovenop, via steunmaatregelen voor containertransport. Ook voor een steunmaatregel voor transport via binnenvaart van palletgoederen (vb. bakstenen, betonelementen,…) loopt momenteel een vraag tot goedkeuring bij Europa.

Hoewel het gebruik van de binnenvaart sommige aannemers afschrikt, scoort ze op vele vlakken aanzienlijk beter dan de klassieke transportmiddelen. Schepen hebben geen last van files en door de grote tonnages, zijn ze gemiddeld een pak sneller. Ook wat betreft de impact op het milieu  doen schepen het zeer goed. Het verbruik en de uitstoot liggen lager dan bij de andere transportmodi.

Sylvain  Demolder, transportdeskundige bij Waterwegen en Zeekanaal NV, stipte het belang van multimodaal transport aan: nooit zal de scheepvaart de andere transportmodi overbodig maken. De kracht zit namelijk in de combinatie ervan: het vrachtwagentransport zal steeds een belangrijke schakel in de keten blijven.

Door de toenemende aandacht voor CO2-reductie, zal het belang van het vervoer over het water alleen maar toenemen. “Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker criterium”, zegt de heer Demolder. “Vooral als  we  de externe kosten van de verschillende transportmiddelen in rekening  brengen, scoort de scheepvaart uitstekend”.  Voor de berekening van externe kosten wordt ook de maatschappelijke kost van o.a. verkeersongevallen, emissies, lawaaihinder, infrastructuur, enz. in rekening gebracht. De studiedienst van Waterwegen & Zeekanaal NV werkt regelmatig samen met bedrijven voor het optimaliseren van hun logistiek. Aan de hand van een casestudie toonde de heer Demolder aan dat de binnenvaart ook voor een stadvernieuwingsproject een meerwaarde biedt : zowel wat betreft de milieu-impact  als de kostenefficiëntie.

Onder het motto “Woorden wekken, voorbeelden trekken” illustreerde Cindy Prieels, Manager Logistics bij SITA Remediation, hoe de binnenvaart een integraal onderdeel werd van de aan- en afvoer van verontreinigde en gereinigde gronden.  Kritische factoren  zijn  het volume, de afstand naar de werven en ligging t.o.v. de laadkades. Voor de organisatie van het transport – meestal een combinatie van vrachtwagenvervoer en binnenvaart – doet Sita Remediation beroep op bevrachtingskantoren. Zij zorgen ervoor dat het traject foutloos wordt doorlopen.

Het belangrijkste voordeel voor vervoer over het water is tijdswinst. Maar er is meer!  Door de samenwerking met een bevrachtingskantoor kunnen de eigen machines (kraan en laadschop) efficiënter ingezet worden en wordt de trafiek op de site minimaal verstoord.

SITA Remediation bleek alleszins een tevreden binnenvaartklant.

Vragen ?
Petra De Somere
, Promotie Binnenvaart Vlaanderen, petradesomere@binnenvaart.be of 03/20 20 522.

Klik hier voor een overzicht van de watergebonden TOP/CGR's.

Andy Heurckmans
vzw Grondbank