Learnshop EasyFairs: Grondverzet zonder grenzen - laatste plaatsen

Op 31 maart organiseert de Grondbank in samenwerking met het B.I.M. (Leefmilieu Brussel), CCW (Conféderation de la Construction Wallonne), VEB (Vereniging van Erkende bodemsaneringsdeskundigen) en OVB (Ondernemersvereniging Bodemsaneerders) een infosessie op Industrie & Milieu.

Het vervoer van uitgegraven bodem stopt zeker niet aan de gewestgrenzen. Aannemers van grondwerken brengen hun grondoverschotten regelmatig van het ene gewest naar het andere. De regelgeving in de 3 gewesten is echter niet helemaal hetzelfde. Momenteel werken de Brusselse en Waalse overheden aan een grondverzetsregeling. Maar ook vandaag bestaan er in het Brusselse en Waalse Gewest al een aantal belangrijke richtlijnen en normen voor het grondverzet.

Tijdens deze Learnshop wordt een volledig overzicht gegeven van de Waalse en Brusselse wetgevingen, richtlijnen en normen voor gebruik van uitgegraven bodem. Ook wordt er dieper ingegaan op de grens tussen grondverzet en bodemsanering. Zo wordt er aan de hand van eenvoudige cases uitgelegd wat de bouwheer, de aannemer én de erkende bodemsaneringsdeskundige moeten doen wanneer een bouwterrein verontreinigd blijkt te zijn.
Tenslotte wordt er voor de beide gewesten een kijk op de toekomstige grondverzetsregeling gegeven.

Programma (10u30 - 12u30): 

10u30 : Andy Heurckmans - Verwelkoming 
10u40 : Wouter François, BIM : Brusselse visie op grondverzet
11u10 : Andy Heurckmans, Grondbank: Waalse visie op grondverzet, afspraken voor een vlot transport over de grenzen heen
11u40 : Glein Roggeman, Geosan - in naam van VEB: 3 gewesten, 1 technisch verslag
12u10 : Vragenronde
12u20 : Slotwoord door Dirk Ponnet, OVB

Na afloop is iedereen van harte welkom op onze stand voor een drankje en een hapje (stand I007)

Praktisch:

Waar:
Antwerp expo
Jan Van Rijswijcklaan 191
2020 Antwerpen
Wanneer:
31 maart, 10u30-12u30

Inschrijving : zie bijlage, gratis deelname

1-UitnodigingEF.pdf

 

Learnshop EasyFairs: Grondverzet zonder grenzen - laatste plaatsen