Grondverzet bij infrastructuurprojecten: hoe uw project succesvol tot een goed einde brengen?

Op dinsdag 8 maart organiseert VIK Vorming - Werkgroep Wegenbouw opnieuw een sessie rond grondverzet. 
Hoe de gegevens van het technisch verslag correct en éénduidig integreren in het bestek?

De twee sprekers helpen u over de belangrijkste hindernissen.

Elisa Vermeulen van de Grondbank licht de handleiding voor grondverzet in bestekken toe. Aan de hand van voorbeelden worden de belangrijkste principes geïllustreerd. Tegelijkertijd komen ook de nieuwe principes voor wegen- en rioleringswerken aan bod.

Marleen Bobbaers van Technum-Tractebel doorloopt samen met u het volledig traject, vanaf voorontwerp, doorheen de opmaak van het bestek, tot en met de uitvoeringsfase. Speciale aandacht wordt besteed aan de timing van elke fase. Ook wordt de complementariteit van het studiebureau en de erkende bodemsaneringsdeskundige geïllustreerd.

Programma
18.00 u Ontvangst met broodjes
18.30 u Elisa Vermeulen, de handleiding voor grondverzet in bestekken
19.00 u Marleen Bobbaers, volledige traject van het bestek
19.30 u discussie panelgesprek
20.30 u netwerkborrel

Praktisch
Datum: dinsdag 8 maart vanaf 18 uur
Locatie: VIK-Huis, Herentalsebaan 643 in Wommelgem
Prijs: 15 euro voor VIK-leden, 30 euro voor niet-leden, 20 euro voor medewerkers van bedrijfsleden

Inschrijving verplicht maar betaling ter plaatse!

Inschrijven kan via de informatiepagina van VIK (klik hier) of via de rechtstreekse link.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met VIK Vorming via e-mail of telefonisch via 03 259 11 06.